ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ Γ' ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2018-12-15

Προκηρύσσεται ο Γ' κύκλος σπουδών για το ΔΠΜΣ "Δίκαιο και Πληροφορική".

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από 15 Νοεμβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2018 τον φάκελο υποψηφιότητάς τους.

είτε ηλεκτρονικά: mli@uom.gr. Εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή, ο φοιτητής θα καταθέσει τα έγγραφα στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.

είτε ταχυδρομικά: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη, Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (υπόψη καθηγήτριας Ευγενίας Αλεξανδροπούλου, θυρίδα 35). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, θα πρέπει η αίτηση (μόνο) να υποβληθεί και ηλεκτρονικά.

είτε με φυσική παρουσία: στη Γραμματεία του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, κτίριο Γ, 2ος όροφος, γραφείο 220, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη πρωί, ώρα 10-1 μμ και Παρασκευή απόγευμα, ώρα 5-8 μμ.

Τα μαθήματα του Γ΄ κύκλου σπουδών θα ξεκινήσουν τον Μάρτιο του 2019.

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font