Νέα διεθνής πιστοποίηση για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής


Νέα διεθνής πιστοποίηση για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Θεσσαλονίκη, Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018

Ένας ακόμη διεθνής οργανισμός, το αμερικανικό «Institute of Internal Auditors», έρχεται να προστεθεί μεταξύ αυτών που έχουν πιστοποιήσει το επίπεδο σπουδών που παρέχει το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το Ινστιτούτο, έπειτα από αίτηση που κατέθεσε το Τμήμα, πιστοποίησε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική ως Internal Audit Academic Awareness Program, δίνοντας ένα ακόμη σημαντικό εφόδιο στην επαγγελματική πορεία των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η πιστοποίηση από το Ινστιτούτο αναγνωρίζει την ποιότητα και το υψηλό επίπεδο σπουδών που παρέχει το ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και διασφαλίζει ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των εξετάσεων που οδηγούν στον διεθνώς αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο του «Πιστοποιημένου Εσωτερικού Ελεγκτή» (Certified Internal Auditor).

Λήψη Αρχείων / Downloads
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font