Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη τριών εκπροσώπων στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής


Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια της διαδικασίας εκλογής για την ανάδειξη τριών (3) εκπροσώπων στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων από τα μέλη ΔΕΠ (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) που υπηρετούν στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας