Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Παράταση περιόδου δηλώσεων μαθημάτων για το Τμήμα ΕΠ


Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής για την παράταση κατά μία εβδομάδα της περιόδου δηλώσεων μαθημάτων,

από Δευτέρα 12/11/2018 έως και την Κυριακή 18/11/2018 (ώρα 23:59).

Επισημαίνεται ότι μετά το πέρας της ανωτέρω περιόδου, δεν θα γίνονται δεκτά αιτήματα για ετεροχρονισμένες δηλώσεις μαθημάτων.