Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Παράταση περιόδου δηλώσεων μαθημάτων για το Τμήμα ΕΠ


Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής για την παράταση κατά μία εβδομάδα της περιόδου δηλώσεων μαθημάτων,

από Δευτέρα 12/11/2018 έως και την Κυριακή 18/11/2018 (ώρα 23:59).

Επισημαίνεται ότι μετά το πέρας της ανωτέρω περιόδου, δεν θα γίνονται δεκτά αιτήματα για ετεροχρονισμένες δηλώσεις μαθημάτων.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font