Μεγάλο διεθνές συνέδριο: «Πόλεις - λιμάνια και θαλάσσιοι δρόμοι στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα (18ος - 21ος αιώνας)»


Μεγάλο διεθνές συνέδριο: «Πόλεις - λιμάνια και θαλάσσιοι δρόμοι στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα (18ος - 21ος αιώνας)»

Θεσσαλονίκη, Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018

Την καθοριστική σημασία των θαλάσσιων διαδρομών και των πόλεων-λιμανιών της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας από το 18ο αιώνα έως σήμερα, στη διαμόρφωση του οικιστικού χώρου και περιβάλλοντος, του πολιτισμού, αλλά και της γενικότερης ανθρώπινης δραστηριότητας, θα εξετάσει το μεγάλο διεθνές συνέδριο που θα διεξαχθεί σε λίγες ημέρες (22 έως 24 Νοεμβρίου 2018), στις εγκαταστάσεις του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα), με τίτλο «Πόλεις - λιμάνια και θαλάσσιοι δρόμοι στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα (18ος - 21ος αιώνας)» [Portcities and maritimeroutes in Eastern Mediterranean and BlackSea (18th– 21stcenturies)].

Όπως επισημαίνεται από τους διοργανωτές, που είναι το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, πάνω από εκατό επιστήμονες έχουν υποβάλει ήδη εισηγήσεις και πρόκειται να συμμετάσχουν στις εργασίες του διεθνούς συνεδρίου, το αντικείμενο του οποίου καλύπτει ευρύτατο φάσμα διεθνών οικονομικών-πολιτισμικών σχέσεων.

Το συνέδριο αποτελεί θεωρητική συνέχεια του διεθνούς συμποσίου «Πολιτισμός και Χώρος στα Βαλκάνια 17ος-20ός αιώνας», το οποίο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Νοέμβριο του 2014 από το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες που θα εξεταστούν είναι οι ακόλουθες:

 1. Θεωρητικές προσεγγίσεις. Πολιτικές - γεωπολιτικές και οικιστικός χώρος
 2. Κοινωνικο-οικονομική διαδικασία ανάπτυξης οικισμών και παραθαλάσσιων περιοχών
 3. Αστικός και περιφερειακός θαλάσσιος χώρος και δίκτυα, φυσικό και τεχνητό περιβάλλον (γεωγραφίες, χαρτογραφία, ακτογραφία, ναυσιπλοΐα)
 4. Οικιστικό απόθεμα, πολιτιστική κληρονομιά (μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι) και θάλασσα
 5. Διαχείριση - ανάδειξη οικιστικού αποθέματος, πολιτιστικής κληρονομιάς
 6. Λιμάνια, θαλάσσιο μέτωπο, κουλτούρα της πόλης και σημειωτική. Συναντήσεις του τοπικού με το παγκόσμιο
 7. Προβολή πολιτιστικού αποθέματος σε πόλεις-λιμάνια και τουρισμός

 

Αντικείμενο μελέτης του συνεδρίου αποτελούν επίσης νησιωτικές διαδρομές, δρομολόγια, το λαθρεμπόριο, η χαρτογραφία, οι δυνατότητες προσέγγισης των νησιωτικών λιμένων, το «παράλληλο» και «εγκάρσιο» εμπόριο στα νησιά, η σχέση με το χερσαίο δίκτυο, οι ιδεολογικές και σημειωτικές προσεγγίσεις όσον αφορά τις πόλεις-λιμάνια και τις θαλάσσιες διαδρομές, το οικιστικό απόθεμα και η πολιτιστική κληρονομιά στα θαλάσσια αυτά εμπορικά κέντρα, τα παραδοσιακά επαγγέλματα που σχετίζονται με τη θάλασσα, ορισμένα οικονομικο-κοινωνικά χαρακτηριστικά, καθώς και οι αναπτυξιακές δυνατότητες και οι χρήσεις γης των πόλεων-λιμανιών και των θαλάσσιων δρόμων της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας (18ος - 21ος αιώνας).

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα forum συζήτησης μεταξύ διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων, όπως: αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι, γεωγράφοι, οικονομολόγοι, ιστορικοί, φιλόλογοι, ανθρωπολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες, ειδικοί σε θέματα γεωπολιτικών σπουδών κ.ά.

           Το συνέδριο θα προσφέρει σε επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στα προαναφερθέντα γνωστικά επιστημονικά αντικείμενα - μέλη της επιστημονικής κοινότητας, ακαδημαϊκούς, στελέχη του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε νέους ερευνητές, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς και φοιτητές- τις δυνατότητες:

 • να παρακολουθήσουν ομιλίες διακεκριμένων ακαδημαϊκών από Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας και διεθνή 
 • να παρουσιάσουν τις εργασίες και την έρευνά τους
 • να παρακολουθήσουν άλλες παρουσιάσεις με ευρύτητα επιστημονικών κατευθύνσεων
 • να συμμετέχουν σε γόνιμη συζήτηση ώστε να προκύψουν ιδέες για μελλοντικούς επιστημονικούς στόχους.

Η Ελένη Γ. Γαβρά, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και η Ευαγγελία Ν. Γεωργιτσογιάννη, καθηγήτρια στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, εκ μέρους της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν τις εργασίες του,αναζητώντας στο σύνδεσμο: http://portroutesmedblacksea.grτο πρόγραμμα και όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα αρχίσουν την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018, στις 10 το πρωί. Οι γλώσσες του θα είναι ελληνικά και αγγλικά, με ταυτόχρονη διερμηνεία, ενώ τα πρακτικά του θα εκδοθούν από τις Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font