ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΕ


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΕ

 

 Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, σε συνεργασία με την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου μας, διοργανώνεται σεμινάριο μικρή διάρκειας, ΜΟΝΟ για τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος ΟΕ στις εξής θεματικές ενότητες:

LIB7a:  Πληροφοριακή Παιδεία στις Οικονομικές Επιστήμες I (3 ώρες)

και

LIB7b:  Πληροφοριακή Παιδεία στις Οικονομικές Επιστήμες II (3 ώρες)

 

Πληροφορίες για το σεμινάριο:

                         Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται μόνο σε προπτυχιακούς φοιτητές του Οικονομικού Τμήματος και προϋπόθεση για να δηλώσουν συμμετοχή είναι να είναι μέλη της Βιβλιοθήκης.

                         Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή και στα δύο σεμινάρια.

                         Οι θέσεις συμμετοχής των φοιτητών θα είναι 37.

                         Ο χώρος διεξαγωγής του σεμιναρίου θα είναι το εργαστήριο του Οικονομικού Τμήματος και οι μέρες και ώρες που θα πραγματοποιηθεί θα είναι : Τετάρτη 21/11 11:00-14:00και Τετάρτη 28/11 11:00-14:00.

                         Μετά από την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι φοιτητές θα μπορούν  να πάρουν Βεβαίωση Παρακολούθησης (μετά το πέρας 3 ημερών).

                         Με την παρακολούθηση και των 2 τρίωρων σεμιναρίων θα αναγράφεται και στο παράρτημα διπλώματος (DS).

                         Δηλώσεις συμμετοχής: από σήμερα και μέχρι την κάλυψη των θέσεων στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

 https://www.lib.uom.gr/index.php/el/seminar-form#LIB7aAn

 

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font