ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


Αγαπητές φοιτήτριες 

Αγαπητοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Σε αυτόν τον σύνδεσμο https://tinyurl.com/guesss-gre θα βρείτε το ερωτηματολόγιο της διεθνούς έρευνας για το επιχειρηματικό πνεύμα των φοιτητών. Παρακαλούμε συμπληρώστε το και βοηθήστε μας να καταγράψουμε την ελληνική στάση ανάμεσα σε 50 άλλες χώρες. Μπορείτε να λάβετε μέρος στην κλήρωση για 3 back pack DOCA και 3 δωρεάν συμμετοχές στο ετήσιο διεθνές συνέδριο ICIB 2019. Το ερωτηματολόγιο είναι στην ελληνική γλώσσα.

Η διεθνής Έρευνα για το επιχειρηματικό πνεύμα των φοιτητών GUESSS (Global University EntrepreneurialSpirit Students' Survey)  που διεξάγεται κάθε δύο χρόνια ταυτόχρονα σε 50 χώρες και σε περισσότερα από 1000 Πανεπιστήμια σε όλον τον κόσμο συντονίζεται για την Ελλάδα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και την Καθηγήτρια Κατερίνα Σαρρή, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Επιχειρηματικότητας.

Σκοπός της έρευνας είναι να καταγραφούν συστηματικά οι προθέσεις των φοιτητών σχετικά με την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και την επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Η έρευνα απευθύνεται σε:  

προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς φοιτητές και μεταδιδάκτορες ανεξάρτητα από το αντικείμενο σπουδών τους όλων των Ελληνικών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ.

Παρακαλούμε να απαντήσετε με ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Οι απαντήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές και η ταυτότητα των συμμετεχόντων θα παραμείνει ανώνυμη. 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font