ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ


Οι αιτούντες μετεγγραφή στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,των κατηγοριών (με μοριοδοτούμενα κριτήρια και με το 5%) καλούνται να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, στη Γραμματεία του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής(Κτίριο ΚΖ')Ημιόροφος κατά το χρονικό διάστημα από 19/11/2018 έως και 22/11/2018 (κατά τις ώρες υποδοχής του κοινού 11.30-13.00) προκειμένου να προσκομίσουν αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή.

Η εγγραφή θα ολοκληρωθεί μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font