ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. & Α.Ε.Α. ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2018-2019

 

Οι φοιτητές από μετεγγραφή με την κατηγορία «Μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. ακ.έτους 2018-2019» θα μπορούν καταθέσουν την ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο Τμήμα, μετά από νέα ανακοίνωση του Τμήματος.

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font