ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. & Α.Ε.Α. ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2018-2019

 

Οι φοιτητές από μετεγγραφή με την κατηγορία «Μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. ακ.έτους 2018-2019» θα μπορούν καταθέσουν την ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο Τμήμα, μετά από νέα ανακοίνωση του Τμήματος.