Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Photo Gallery Ημερίδας MEDIATERRANEA - Erasmus+


Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η παρουσίαση των προγραμμάτων Erasmus+ στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Erasmus+ MediaTerraNea

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font