ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΕ


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

 

 

Ορκωμοσία Δεκεμβρίου 2018

Σας ενημερώνουμε ότι η επόμενη ορκωμοσία όσων ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους, κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2018, θα πραγματοποιηθεί την

Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος, από την Πέμπτη  22  Νοεμβρίου  2018  μέχρι και την  Παρασκευή  30 Νοεμβρίου  2018 (ώρες 07:00-16:00), είναι τα εξής:

  1. Βιβλιάριο Σπουδών, πάσο-ακαδημαϊκή ταυτότητα, κάρτα σίτισης, βιβλιάριο υγείας (τα δύο τελευταία αν υπάρχουν).

Σημ. : Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω έχει απωλεσθεί, κατατίθεται Υπεύθυνη Δήλωση.

 

  1. Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης προς τη Βιβλιοθήκη (http://www.lib.uom.gr/index.php/el/aitisi-elegxou-mi-ekkremotitas?view=form) για έλεγχο εκκρεμοτήτων προς αυτήν και τον ΕΥΔΟΞΟ. (Η σχετική βεβαίωση της Βιβλιοθήκης, μετά την έκδοσή της, αποστέλλεται ηλεκτρονικά απευθείας στην Γραμματεία Ο.Ε.)
  2. Απόδειξη πληρωμής Παραβόλου για τη μεμβράνη (κατάθεση του ποσού των 18,00 € στην Τράπεζα Πειραιώς, αριθμός λογαριασμού: 5202-070107-503 –
    ΙΒΑΝ :
    GR8101722020005202070107503
  3. Έντυπη Αίτηση* (πατήστε εδώ) από τη Γραμματεία του Τμήματος με την οποία θα αιτήστε δύο αντίγραφα πτυχίου (το ένα για χρήση στην Ελλάδα και το άλλο για το εξωτερικό). Αυτά τα δύο αντίγραφα τα χορηγεί το Πανεπιστήμιο δωρεάν.

Η κατάθεση των αιτήσεων πραγματοποιείται παραδεκτά με τους ακόλουθους τρόπους:

α) στη γραμματεία του Τμήματος από τους ενδιαφερόμενους (αυτοπρόσωπα)

β) στη γραμματεία του Τμήματος από τρίτο πρόσωπο (εξουσιοδότηση δεν απαιτείται)

γ) με αποστολή αίτησης στο ecosecr@uom.gr με χρήση του φοιτητικού λογαριασμού e-mail και

δ) ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, Τ.Κ. 54636, Γραμματεία ΟΕ, Ημιώροφος, Γραφείο 11.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής για την ημερομηνία υποβολής θα λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα του Ταχυδρομείου.

 

Η ακριβής ώρα και τα Τμήματα της ορκωμοσίας θα ανακοινωθούν μετά το πέρας της κατάθεσης των αιτήσεων.

Γραμματεία  Ο.Ε.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font