Πιστοποίηση Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά EMAS


Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από το 2005 έως το 2017, δηλαδή για 12 συνεχόμενα έτη, λαμβάνει την πιστοποίηση EMAS. Προκειμένου να συνεχίσουμε να πληρούμε τα απαραίτητα κριτήρια για την πιστοποίησή μας, παρακαλούμε να μας καταθέσετε την προσφορά σας για 4 ετήσιους ελέγχους κατά EMAS του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για το διάστημα 2018-2021. Παρακαλούμε να διευκρινίζετε το ετήσιο κόστος στην προσφορά σας.

Διευκρινίζουμε πως για να καταθέσει προσφορά η εταιρία θα πρέπει:
1) Να είναι διαπιστευμένη για ΕΜΑS με εγκεκριμένο επιθεωρητή
2) Να έχει τουλάχιστον 20 χρόνια λειτουργίας
3) Να έχει κύκλο εργασιών ύψους 5 εκ. Ευρώ
4) Να έχει εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνων στην επιθεώρηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή Πανεπιστημίων.
5) Η προσφορά της να μην υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) ετησίως.

Παρακαλούμε οι προσφορές σας να κατατεθούν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου στο emas@uom.gr και σε έντυπη-σφραγισμένη μορφή στο γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του ΠαΜακ, στην διεύθυνση: Εγνατίας 156, ΤΚ 54636, Θεσσαλονίκη.

Για επιπλέον πληροφορίες παρακαλούμε να καλέσετε στο γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στο 2310 891364, στον Άρη Χατζηνικολάου.

Πρόσκληση

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font