Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών ακαδ. έτους 2018-2019


 

Οι αιτούντες μετεγγραφή στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την κατηγορία «Μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. ακ. έτους 2018-2019», καλούνται να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, στη Γραμματεία του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, κατά το χρονικό διάστημα από 23/11/2018 έως και 28/11/2018, κατά τις ώρες 11.30-13.00.


Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, προσερχόμενοι στη Γραμματεία με την αστυνομική τους ταυτότητα, θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτηση καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή.

Η εγγραφή θα ολοκληρωθεί μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την ορισθείσα Επιτροπή και τα αρμόδια όργανα.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font