Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών ακαδ. έτους 2018-2019


 

Οι αιτούντες μετεγγραφή στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την κατηγορία «Μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. ακ. έτους 2018-2019», καλούνται να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, στη Γραμματεία του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, κατά το χρονικό διάστημα από 23/11/2018 έως και 28/11/2018, κατά τις ώρες 11.30-13.00.


Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, προσερχόμενοι στη Γραμματεία με την αστυνομική τους ταυτότητα, θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτηση καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή.

Η εγγραφή θα ολοκληρωθεί μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την ορισθείσα Επιτροπή και τα αρμόδια όργανα.