Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Ημέρα και ώρα διεξαγωγής ορκωμοσίας


 

Οι Υποψήφιοι Πτυχιούχοι του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ενημερώνονται για την τελετή αποφοίτησης (ορκωμοσία) που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, κατά το διάστημα 10:15 π.μ. έως τις 1:00 μ.μ., στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ισόγειο κτιρίου). Προγραμματίζεται να διεξαχθούν 2 (δύο)  συνεχόμενες τελετές αποφοίτησης (ορκωμοσίας) ως εξής:

α) Ομάδα Α - Υποψήφιοι πτυχιούχοι με ονοματεπώνυμο από Α έως Με

Η είσοδος των υποψηφίων πτυχιούχων της Ομάδας Α θα γίνει στις 10:15 π.μ. (ενημέρωση υποψηφίων και υπογραφές εγγράφων - το ωράριο πρέπει να τηρηθεί αυστηρά), ενώ η προσέλευση των προσκεκλημένων τους θα ξεκινήσει στις 10:30 π.μ.

.........................................................................................................................................

β) Ομάδα Β - Υποψήφιοι πτυχιούχοι με ονοματεπώνυμο από Μη έως Ω

Η είσοδος των υποψηφίων πτυχιούχων της Ομάδας Β θα γίνει στις 11:45 π.μ. (ενημέρωση υποψηφίων και υπογραφές εγγράφων - το ωράριο πρέπει να τηρηθεί αυστηρά), ενώ η προσέλευση των προσκεκλημένων τους θα ξεκινήσει στις 12:00 μ.μ.

 

Τέλος, παρακαλούνται όσοι πρόκειται να παρευρεθούν, να τηρήσουν τον παρακάτω κανονισμό:

"Απαγορεύονται οι κόρνες αερίου, οι πυρσοί και γενικά η χρήση κάθε αντικειμένου που είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια των παρισταμένων (κίνδυνος πυρκαγιάς, βραχυκυκλώματος κ.λπ.), προκαλεί ενόχληση και αντίκειται στην οφειλόμενη ακαδημαϊκή ευπρέπεια."


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font