ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ


Οι φοιτητές που έχουν καταθέσει αίτηση μετεγγραφής στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με τις κατηγορίες : 1)Κοινωνικά κριτήρια, 2) με το 5%, 3)Μετεγραφές Αδερφών, καλούνται για την εγγραφή τους το διάστημα από Δευτέρα 3/12/2019 έως και την Τετάρτη 5/12/2018 στο ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού(11.30-13.00) να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα εξής:

1)Διαγραφή από το προηγούμενο Τμήμα (Κόρινθος)

2) Δύο(2) Φωτογραφίες τύπου ταυτότητας

3)Αστυνομική Ταυτότητα(Ευκρινές Φωτοαντίγραφο)

4)Απολυτήριο Λυκείου (μόνο για τους άρρενες φοιτητές)

Από την Γραμματεία.