ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ


Οι φοιτητές που έχουν καταθέσει αίτηση μετεγγραφής στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με τις κατηγορίες : 1)Κοινωνικά κριτήρια, 2) με το 5%, 3)Μετεγραφές Αδερφών, καλούνται για την εγγραφή τους το διάστημα από Δευτέρα 3/12/2019 έως και την Τετάρτη 5/12/2018 στο ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού(11.30-13.00) να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα εξής:

1)Διαγραφή από το προηγούμενο Τμήμα (Κόρινθος)

2) Δύο(2) Φωτογραφίες τύπου ταυτότητας

3)Αστυνομική Ταυτότητα(Ευκρινές Φωτοαντίγραφο)

4)Απολυτήριο Λυκείου (μόνο για τους άρρενες φοιτητές)

Από την Γραμματεία.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font