Η Στρατιά της Ανατολής Ζωγραφίζει τη Θεσσαλονίκη


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2019-01-12

Η Στρατιά της Ανατολής Ζωγραφίζει τη Θεσσαλονίκη

ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΩΝ Α.Π.Θ.

 

Έκθεση

«Η Στρατιά της Ανατολής Ζωγραφίζει τη Θεσσαλονίκη»

 

ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΣ

Για τους φοιτητές του ΒΣΑΣ

 

Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019

 

Η Στρατιά της Ανατολής Ζωγραφίζει τη Θεσσαλονίκη

Η Στρατιά της Ανατολής Ζωγραφίζει τη Θεσσαλονίκη