Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις πρακτικής άσκησηςΠροκήρυξη θέσεων μη αμειβόμενης πρακτικής άσκησης και ερευνητών στην Μονάδα Έρευνας "Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Δημοκρατία" του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος. Περισσότερες λεπτομέρειες στην διεύθυνση http://eupoldem.org/calls/. Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση, παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμά στο email eupoldem@gmail.com έως 17-12-2018. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font