17ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος


17ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος

Ημερομηνία Έναρξης
2018-12-14 00:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2018-12-15 00:00:00


      

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θεσσαλονίκη, 10 Δεκεμβρίου 2018

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.), συνδιοργανώνουν το 17ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (www.hfaa.gr) στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2018 στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Η έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15:00 στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η κεντρική ομιλία του Συνεδρίου με τίτλο "Long Energy Transitions, New Synergies in Finance", θα πραγματοποιηθεί από τον Professor Geoffrey Wood, Editor in Chief, British Journal of Management, Dean, Essex Business School, Essex University, την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου και ώρα 15:30 στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Στόχος του Συνεδρίου είναι να αποτελέσει ερευνητικό πεδίο ανταλλαγής νέων ιδεών και απόψεων μεταξύ Ελλήνων Επιστημόνων και Επαγγελματιών της Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής που δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο. Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει ένα σημαντικό αριθμό ερευνητικών εργασιών υψηλού επιπέδου στα γνωστικά πεδία της Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής, Ελεγκτικής και Οικονομικών Επιστημών. Τις εργασίες του Συνεδρίου θα παρακολουθήσουν ερευνητές, Καθηγητές Πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο, μεταδιδακτορικοί ερευνητές, διδάκτορες, αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου αφορούν τα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικής, Ειδικών Θεμάτων Χρηματαγοράς, Παραγώγων, Μέτρησης Αποδοτικότητας, Εξαγορών και Συγχωνεύσεων, Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών, Χρηματοοικονομικής Δυσχέρειας, Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Διοικητικής Λογιστικής, Ειδικών Θεμάτων Λογιστικής, Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Ελεγκτικής, Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, Χρηματοοικονομικής Απόδοσης και Αποτίμησης καθώς και Σύγχρονων Θεμάτων στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Επιστήμη.

Στα πλαίσια του Συνεδρίου, το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου, στις 12:00, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς συζήτηση με θέμα: «Improving Research in Accounting and Finance», με ομιλητές τους κ.κ. Παναγιώτη Θεοδοσίου Καθηγητή, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος, Manthos Delis Professor, University of Montpellier Business School, France, Dimitrios Gounopoulos Professor, University of Bath, UK και George Panos, University of Glasgow, UK. Την συζήτηση θα συντονίσει ο κ. Γκίκας Χαρδούβελης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς.  


πηγή: ΠΜΣ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

πληροφορίες: hfaa.gr

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font