Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Κατάθεση δικαιολογητικών μετεγγραφόμενων φοιτητών


Μετά την ολοκλήρωση ελέγχου των δικαιολογητικών που κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενοι για μετεγγραφή φοιτητές, καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία για την εγγραφή τους από Δευτέρα 17.12.2018 έως και Πέμπτη 20.12.2018 κατά τις ώρες 11:30-13:00 προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Η Αίτηση Εγγραφής και η Υπεύθυνη Δήλωση μπορούν να συμπληρωθούν και στη Γραμματεία.)

  • δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας και απλό φωτοαντίγραφο αυτού
  • 2 (δύο) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
  • Αποδεικτικό διαγραφής από το Τμήμα Προέλευσης. Αν δεν βρίσκονται ήδη στο Ίδρυμα προέλευσης, προτείνεται ο παρακάτω τρόπος:

Α) Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης ότι επιθυμούν να διαγραφούν από το Τμήμα αρχικής εγγραφής, λόγω επικείμενης εγγραφής τους στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στο ΚΕΠ της περιοχής τους υπογράφουν μπροστά στον υπάλληλο την υπεύθυνη δήλωση που συμπλήρωσαν, ώστε ο υπάλληλος να επικυρώσει το γνήσιο της υπογραφής τους.

Β) Ζητούν από το ΚΕΠ να αποστείλει με fax αυτή την υπεύθυνη δήλωση που περιέχει και την αίτηση διαγραφής τους στο Τμήμα Προέλευσης και στη συνέχεια να παραλάβουν το αντίγραφο αποστολής του fax, το οποίο θα πρέπει να προσκομιστεί στη Γραμματεία μαζί με την υπεύθυνη δήλωση. Εναλλακτικά, μπορούν να προσκομίσουν στη Γραμματεία μόνο την υπεύθυνη δήλωση με την αίτηση διαγραφής και επικυρωμένη από το ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής τους.

 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

Για την επίσπευση των διαδικασιών, παρακαλούνται οι φοιτητές να στείλουν το συντομότερο ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Η Γραμματεία θα την εκτυπώσει και ο φοιτητής θα την υπογράψει κατά την προσέλευσή του.

Σε όσους ολοκληρώνουν την εγγραφή τους, θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά, το ταχύτερο δυνατό, τα στοιχεία σύνδεσης στις διάφορες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως η έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας, η δήλωση μαθημάτων, η δήλωση συγγραμμάτων κ.ά. Κατά το διάστημα 17/12/2018 έως 24/12/2018 θα γίνονται δηλώσεις μαθημάτων, σύμφωνα με τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ.

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font