ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019


Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρημ/κής (αρ. συν. 4/19-10-2018) παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές που περάτωσαν τη φοίτηση του ογδόου (8ου) εξαμήνου σπουδών (φοιτητές επί πτυχίω) να εξετασθούν κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019 σε όλα τα μαθήματα εαρινών εξαμήνων που έχουν διδαχθεί και οφείλουν.

Για τον προγραμματισμό της σχετικής διαδικασίας, οι επί πτυχίω φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν από 10/12/2018 έως 21/12/2018 στη Γραμματεία (και μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) τα εαρινά μαθήματα, στις εξετάσεις των οποίων πρόκειται να προσέλθουν.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font