ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019


Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρημ/κής (αρ. συν. 4/19-10-2018) παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές που περάτωσαν τη φοίτηση του ογδόου (8ου) εξαμήνου σπουδών (φοιτητές επί πτυχίω) να εξετασθούν κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019 σε όλα τα μαθήματα εαρινών εξαμήνων που έχουν διδαχθεί και οφείλουν.

Για τον προγραμματισμό της σχετικής διαδικασίας, οι επί πτυχίω φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν από 10/12/2018 έως 21/12/2018 στη Γραμματεία (και μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) τα εαρινά μαθήματα, στις εξετάσεις των οποίων πρόκειται να προσέλθουν.