ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΕ στις 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019


Ημερομηνία Έναρξης
2019-02-01 11:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2019-02-01 13:00:00

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019

θα πραγματοποιηθούν δύο τελετές ορκωμοσίας ως εξής:

 

Στην 1η τελετή ορκωμοσίας η οποία έχει προγραμματιστεί περί ώρα

11:00 θα συμμετάσχουν οι υποψήφιοι πτυχιούχοι

τα επώνυμα των οποίων αρχίζουν από Α έως Μα.

Στη 2η τελετή ορκωμοσίας η οποία έχει προγραμματιστεί περί ώρα

 12:30 θα συμμετάσχουν οι υποψήφιοι πτυχιούχοι

τα επώνυμα των οποίων αρχίζουν από Με έως Ω.

 

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι πτυχιούχοι να προσέλθουν

στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου μισή ώρα νωρίτερα

από τις άνω αναγραφόμενες ώρες ενάρξεως

των προγραμματισμένων τελετών.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font