Πρόσκληση στην Τελετή Αναγόρευσης του A. Rashad Abdel-khalik Ph.D. σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής


Πρόσκληση στην Τελετή Αναγόρευσης του A. Rashad Abdel-khalik Ph.D. σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε ειδική τελετή θα αναγορεύσει σε Επίτιμο Διδάκτορα της Λογιστικής Επιστήμης, τον διακεκριμένο επιστήμονα Α. Rashad Abdel-khalik Ph.D., Καθηγητή Λογιστικής στο University of Illinois at Urbana-Champaign, Chicago, USA και διευθυντή του Ινστιτούτου V.K. Zimmerman Professor of International Accounting. Το θέμα της ομιλίας του τιμώμενου είναι:

"In A World of $700 Trillion of Financial Derivatives"

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου στις 19:00μμ στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη).

Ο τιμώμενος διαθέτει σημαντική ακαδημαϊκή, διδακτική, επιστημονική και ερευνητική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική". Υπηρετεί στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «International Accounting», στο University of Illinois at Urbana-Champaign και παράλληλα, είναι διευθυντής του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου στη Λογιστική Επιστήμη και Έρευνα: «V.K. Zimmerman Center for International Education and Research in Accounting».

Η συμβολή του τιμώμενου στην προώθηση της έρευνας της Λογιστικής Επιστήμης διαφαίνεται από το πλήθος των δημοσιεύσεων που διαθέτει σε έγκριτα, υψηλού δείκτη δυσκολίας, διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως: "The Accounting Review", "Journal of Accounting Research", "Accounting Organization and Society", κ.ά. καθώς και από σειρά μονογραφιών που έχει συγγράψει που άπτονται σύγχρονων θεμάτων της Λογιστικής και Ελεγκτικής Επιστήμης. Παράλληλα, είναι Editor στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό International Journal of Accounting ενώ έχει διατελέσει Editor στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά The Accounting Review και Journal of Accounting Literature. Επίσης, ο τιμώμενος είναι μέλος διεθνών επαγγελματικών οργανώσεων, όπως: FASB, Advisory Panel for Research on SFAS 52, Financial Economists Roundtable, κ.ά.

Την τελετή συντονίζει ο Καθηγητής κος Χρήστος Ι. Νεγκάκης, Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Διευθυντής των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font