Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2018-2019


ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2018-2019 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ

 Προθεσμία εγγραφής:       5-2-2019 έως 11-2-2019

 Δικαιολογητικά εγγραφής:

  1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  2. Μία φωτογραφία τύπου διαβατηρίου