ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018


ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Η δεύτερη Ορκωμοσία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

αποφοίτων των ακαδημαϊκών ετών 2015-2016 και 2016-2017

πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018

στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΜΣ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΜΣ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΜΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΜΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018