Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Εκπαιδευτικά προγράμματα 3D-LAB και VR-GAMES-LAB


Εκπαιδευτικά προγράμματα 3D-LAB και VR-GAMES-LAB, υπό την αιγίδα του FILM-OFFICE της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Συστημάτων Υπολογιστών και Δικτύων (CNST Lab) του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, διοργανώνει τα καινοτόμα Εκπαιδευτικά Προγράμματα “3D-LAB: 3D Γραφικά και η Τέχνη του Animation στη Βιομηχανία του Θεάματος” και “VR-GAMES-LAB: 3D Παιχνίδια Σοβαρού Σκοπού για τον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση με τη χρήση Εικονικής Πραγματικότητας”, υπό την αιγίδα του FILM-OFFICE της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα 3D-LAB και VR-GAMES-LAB, διάρκειας 250 ωρών το καθένα, σχεδιάστηκαν υπό τις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και θα υλοποιηθούν με μεικτό σύστημα (75 ώρες διά ζώσης και 175 ώρες εξ αποστάσεως), από δημιουργούς, ερευνητές και επαγγελματίες στη Βιομηχανια του Θεάματος, με έμφαση στον χώρο των 3D-Γραφικών, 3D-Animation και Visual FX, καθώς και των Serious Games και Virtual Reality. Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων οδηγεί σε χορήγηση πιστοποιητικού, με το κύρος του Κ.Δ.Β.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 Διαβάστε περισσότερα...

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font