'Εναρξη μαθήματος


Το μάθημα του κ. Κεντρωτή "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ"

θα ξεκινήσει την Τρίτη 19/2/2019 ώρα 13:00 στο Αμφ. 6