Θέση πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου διοικητικού προσωπικού στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή


Θέση πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου διοικητικού προσωπικού στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στo Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Σχολής και στο Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Project για τo πρόγραμμα ενίσχυσης της αγροδιατροφικής εκπαίδευσης

«ΕΥΔΟΚΙΜΗ ΓΗ» και το πρόγραμμα «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ: ΝΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ»

Περιγραφή των Θέσεων:

 

Προετοιμασία εντύπων για το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Προετοιμασία συμβάσεων

Χρήση προγράμματος μισθοδοσίας

Υπολογισμός ωρών για τη μισθοδοσία

Έλεγχος προκαταβολών και εξοδολογίων

Αρχειοθέτηση

Επικοινωνία με συνεργάτες

Απαραίτητα προσόντα:

 

Απόφοιτος Λυκείου - ΙΕΚ

Δεξιότητες οργάνωσης γραφείου

Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Γνώσεις χειρισμού εφαρμογών MS Office

Γνώσεις χειρισμού εφαρμογών μισθοδοσίας

Αποτελεσματική οργάνωση και προγραμματισμός εργασιών

Αναλυτική σκέψη

Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία στη διαχείριση χρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων.

 

Λεπτομέρειες επικοινωνίας στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης 

 
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font