Β΄Κύκλος Πρακτικής Άσκησης - Υποβολή Αιτήσεων Φοιτητών


Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλεί τους τεταρτοετείς και επί πτυχίω φοιτητές των Τμημάτων του Πανεπιστημίου να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής για τον Β’ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ 

Οδηγίες για υποβολή αίτησης