Προκήρυξη Προγράμματος ERASMUS+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων για Σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020


Προκήρυξη Προγράμματος ERASMUS+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων για Σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ Βασική Δράση 1 Κινητικότητα για Σπουδές,ανακοινώνουμε την προκήρυξη Προγράμματος ERASMUS+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων για Σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (βλ. αρχείο/downloads στο γκρι πλαίσιο πάνω δεξιά)


Λήψη Αρχείων / Downloads