ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

παρατείνεται η προθεσμία δήλωσης των μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού

Έτους 2018-2019 έως την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019.