ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής
Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δήλωσης των μαθημάτων
για το Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 μέχρι
και την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019.