Συνεργασία με το Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ινστιτούτου Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών των Σκοπίων και του Ινστιτούτου Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύριλλος και Μεθόδιος των Σκοπίων


Την 1η Μαρτίου 2019, η Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ινστιτούτου Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, των Σκοπίων και του Ινστιτούτου Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύριλλος και Μεθόδιος των Σκοπίων, με σκοπό την ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική συνεργασία, όπως σε ζητήματα έρευνας και διδασκαλίας μεταξύ των Πανεπιστημίων.

Συγκεκριμένα θα επιδιωχθεί συνεργασία προκειμένου να διεξάγουν κοινά σχέδια έρευνας και ανάπτυξης, να διοργανώσουν διαλέξεις, συμπόσια, συνέδρια, θερινά σχολεία και εργαστήρια.
Η ανταλλαγή ερευνητών και φοιτητών καθώς και πληροφοριών, διδακτικού υλικού συμπεριλαμβάνονται στα πλαίσια της συνεργασίας

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font