Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus +


Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus +

Ημερομηνία Έναρξης
2019-03-14 10:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2019-03-14 12:30:00

Σας προσκαλούμε στην Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ που διοργανώνει το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου, την Πέμπτη 14/3/2019, ώρα 10:00π.μ. στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου. Το κάλεσμα απευθύνεται στους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών του Πανεπιστημίου οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν για ένα εξάμηνο στο εξωτερικό μέσω του Προγράμματος Erasmus+.