ΕΠ - GGTΟ-Web analytics: using data to help a business grow


Ημερομηνία Έναρξης
2019-04-12 15:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2019-04-12 00:00:00

Νέο Σεμινάριο
Web analytics: using data to help a business grow
από το Grow Greek Tourism Online της Google

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως να ενισχύσετε τη διαδικτυακή παρουσία μίας επιχείρησης αλλά και να καταλαβαίνετε τη συμπεριφορά των χρηστών χρησιμοποιώντας τα Web Analytics? Το Grow Greek Tourism Online από την Google προσφέρει ένα νέο δωρεάν 2ωρο σεμινάριο πάνω στο Web analytics: using data to help a business grow

Την Παρασκευή 12 Απριλίου  σας καλούμε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο που πραγματοποιείται για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, για να μάθετε περισσότερα για το πως η συλλογή και ανάλυση  των διαδικτυακών δεδομένων με τον σωστό τρόπο μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη μίας επιχείρησης.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) και αποφοίτους. Στο νέο 2ωρο σεμινάριο θα κατανοήσετε τη σημασία των web analytics και το ρόλο  τους σε όλο το φάσμα του digital marketing. Θα αποκτήσετε μία καλή βάση γνώσεων για το πως να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Web Analytics αλλά και τι πληροφορίες μπορείτε να συλλέξετε. Επιπλέον, θα μιλήσουμε για το πως να καθορίσετε τους επιχειρησιακούς στόχους, να μεταφράζετε  πληροφορίες μέσω των Web Analytics, ώστε να βγάζετε χρήσιμα συμπεράσματα , και να στοχεύετε πιο αποδοτικά δυνητικούς πελάτες.

Μετά την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του σεμιναρίου θα λάβετε ηλεκτρονικά, εντός 1 εβδομάδας, βεβαίωση παρακολούθησης. 

Εγγραφείτε εδώ για το νέο 2ωρο σεμινάριο του Grow Greek Tourism Online. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας (ώρα προσέλευσης 14:15). 

 

   Παρασκευή 12 Απριλίου  2019,  15:00 με 17:00   


Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Μακεδονίας

GGTO