Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Έναρξη λειτουργίας του 17ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (MSc in Applied Informatics) _ Υποβολή αιτήσεων ως 31/5/2019.


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2019-05-31

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.