ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ


Όσοι φοιτητές ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους μετά την εξεταστική Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2019, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος

από Δευτέρα 8/4/2019 μέχρι Παρασκευή 12/4/2019, 11:30-13:00.

τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

1. Αίτηση Ορκωμοσίας 

2. Βιβλιάριο Σπουδών (παλαιοί φοιτητές)

3. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (Σε περίπτωση απώλειας θα προσκομίστε Υπεύθυνη Δήλωση άρθρο 8 Ν.1599/1986)

4. Ηλεκτρονική αίτηση προς τη Βιβλιοθήκη για έλεγχο εκκρεμοτήτων προς αυτήν και τον ΕΥΔΟΞΟ (http://www.lib.uom.gr/index.php/el/aitisi-elegxou-mi-ekkremotitas?view=form). Σε περίπτωση εκκρεμότητας, αυτή θα πρέπει να διευθετηθεί με τη Βιβλιοθήκη ώστε να μπορέσει να εκδοθεί η σχετική βεβαίωση μη εκκρεμότητας.

5. Αποδεικτικό κατάθεσης 18€ (προαιρετικά) για την έκδοση παπύρου στην Τράπεζα Πειραιώς Αριθμός Λογαριασμού : 5202-070107-503, ΙΒΑΝ: GR81 0172 2020 0052 0207 0107 503

6. Βιβλιάριο Υγείας (εάν υπάρχει)

7. Κάρτα σίτισης (εάν υπάρχει)

Θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση για την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής της ορκωμοσίας.

Από τη Γραμματεία.