ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ERASMUS+ ΣΠΟΥΔΕΣ 2019-2020


Ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα του προγράμματος Erasmus+/ Μαθησιακή Κινητικότητα ατόμων για Σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (βλ. αρχείο/ downloads στο γκρι πλαίσιο πάνω δεξιά )