ΕΠ - Διακοπή μαθημάτων την ημέρα που διεξάγονται οι γενικές Φοιτητικές Εκλογές


Σας ενημερώνουμε ότι, βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, την Τετάρτη 10/4/2019 δεν διεξάγονται μαθήματα, λόγω των Φοιτητικών Εκλογών.