Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR – DPO)


Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (https://www.uom.gr/seminars) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR – DPO)», διάρκειας 39 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με τη μέθοδο της δια ζώσης εκπαίδευσης. 

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί:

  • 22/4/2019
  • 23/4/2019
  • 24/4/2019
  • 2/05/2019
  • 3/05/2019
  • 4/05/2019
  • 11/5/2019

Χορηγείται  πιστοποιητικό επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 

Επιστημονικά υπεύθυνηΕυγενία Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου, Καθηγήτρια Δικαίου Πληροφορικής, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας,  Διευθύντρια Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Δίκαιο και Πληροφορική", www.mli.uom.gr, Ερευνητική Ομάδα Δικαίου Πληροφορικής, www.itlaw.uom.gr

 

Πληροφορίες Προγράμματος: http://seminars.uom.gr/index.php/search-by-subject/informatics/34-seminars-2018-2019/490-gdpr-dpo

Αιτήσεις εγγραφής: http://seminars.uom.gr/index.php/application-form

 

           Κόστος  Προγράμματος:      420 Ευρώ             

 

 


Πληροφορίες για το Πρόγραμμα: 2310-891654, mli@uom.edu.gr  

Πληροφορίες για την διαδικασία των εγγραφών: 2310-891644