Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική


Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική

Ημερομηνία Έναρξης
2019-04-15 16:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2019-04-15 18:00:00

Σας προσκαλούμε στην Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ που διοργανώνει το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου, τη Δευτέρα 15/4/2019, ώρα 16:00μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου. Το κάλεσμα απευθύνεται στους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών του Πανεπιστημίου οι οποίοι επιθυμούν να κάνουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό μέσω του Προγράμματος Erasmus+.