Πρόοδος - Στατιστική με Χρήση Η/Υ


 Στατιστική με Χρήση Η/Υ

ΠΡΟΟΔΟΣ 2018-19

Η πρόοδος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019 στο εργαστήριο Η/Υ του ΒΣΑΣ σε έξι τμήματα εξέτασης ως εξής:

 9:10-10:10 - Επίθετα Α-Γ

10:20-11:20 - Επίθετα Δ-ΚΑ

11:30-12:30 - Επίθετα ΚΕ-ΜΗ

12:40-13:40 - Επίθετα ΜΙ-ΠΕ

13:50-14:50 - Επίθετα ΠΗ-Σ

15:00-16:00 - Επίθετα Τ-Ω

Παρακαλούμε να έρθετε 10 λεπτά πριν την ώρα έναρξης της εξέταση σας.

Η πρόοδος είναι υποχρεωτική για φοιτητές/τριες με έτος εγγραφής από το 2014-2015 και μετά και μετρά για το 30% του συνολικού βαθμού του μαθήματος.

Οι φοιτητές με έτος εγγραφής προ του 2014-2015 εξαιρούνται από την πρόοδο και το 100% του βαθμού τους θα προκύψει από τις τελικές γραπτές εξετάσεις.

Στην πρόοδο, οι φοιτητές θα πρέπει να πραγματοποιήσουν συγκεκριμένες αναλύσεις δεδομένων χρησιμοποιώντας το Stata στον υπολογιστή.

------------------------------------------------

Επανάληψη και προετοιμασία και για την πρόοδο θα γίνει στο εργαστήριο ως εξής:

Τετάρτη 15 Μαΐου 2019, 13.00-15.00 - Επίθετα Ρ-Ω

Πέμπτη 16 Μαΐου 2019, 9.00-11.00 - Επίθετα ΜΕ-Π

Πέμπτη 16 Μαΐου 2019, 11.00-13.00 - Επίθετα Α-Ζ

Παρασκευή 17 Μαΐου 2019, 13.00-15.00 - Επίθετα Η-ΜΑ

  

Παναγιώτης Μιχαηλίδης

Βαγγέλης Δάνης

18.04.2019