Προσεχής ορκωμοσία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: Πέμπτη 09/05/2019


Ημερομηνία Έναρξης
2019-05-09 11:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2019-05-09 13:00:00

Η Ορκωμοσία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 09/05/2019 και ώρα 11:00 στο Αμφιθέατρο Τελετών (ισόγειο).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος έως και την Παρασκευή 12/04/2019

1. Αίτηση Ορκωμοσίας

2. Βιβλιάριο Σπουδών (παλαιοί φοιτητές)

3. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (Σε περίπτωση απώλειας θα προσκομίστε Υπεύθυνη Δήλωση άρθρο 8 Ν.1599/1986)

4. Ηλεκτρονική αίτηση προς τη Βιβλιοθήκη για έλεγχο εκκρεμοτήτων προς αυτήν και τον ΕΥΔΟΞΟ (http://www.lib.uom.gr/index.php/el/aitisi-elegxou-mi-ekkremotitas?view=form). Σε περίπτωση εκκρεμότητας, αυτή θα πρέπει να διευθετηθεί με τη Βιβλιοθήκη ώστε να μπορέσει να εκδοθεί η σχετική βεβαίωση μη εκκρεμότητας.

5. Αποδεικτικό κατάθεσης 18€ για την έκδοση παπύρου στην Τράπεζα Πειραιώς Αριθμός Λογαριασμού : 5202-070107-503, ΙΒΑΝ: GR81 0172 2020 0052 0207 0107 503

6. Βιβλιάριο Υγείας (εάν υπάρχει)

7. Κάρτα σίτισης (εάν υπάρχει)

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Οι υποψήφιοι θα προσέλθουν μία ώρα νωρίτερα στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής για την παραλαβή Τηβέννων.

Να υπενθυμίσουμε ότι κατά την διάρκεια της τελετής ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ οι κόρνες αερίου, οι πυρσοί, η ρίψη κομφετί και γενικά η χρήση κάθε αντικειμένου, που είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια των παρισταμένων (κίνδυνος πυρκαγιάς, βραχυκυκλώματος κλπ.), προκαλεί ενόχληση και αντίκειται στην οφειλόμενη ακαδημαϊκή ευπρέπεια.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας για την καλύτερη κατά το δυνατό διεξαγωγή της τελετής ορκωμοσίας.

Από τη Γραμματεία Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font