Τροποποίηση ακαδημαϊκού ημερολογίου 2018-2019


Ενόψει των επαναληπτικών αυτοδιοικητικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019 αποφασίστηκε στην υπ' αριθμ. 27/18.4.2019 έκτακτη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (Θέμα 2ο) η τροποποίηση του ακαδημαϊκού ημερολογίου 2018- 19, και συγκεκριμένα της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2019, ως εξής:

Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2019

Τρίτη 4/6/2019 έως και Δευτέρα 1/7/2019 (τέσσερις εβδομάδες)

 

Ενημέρωση: Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων