Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη ΜΟ.ΔΙ.Π.