ΙΔΡΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» (ADMINISTRATION AND LEADERSHIP IN SCIENCES OF EDUCATION AND LIFELONG LEARNING)» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση και Ηγεσία στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης (Administration and Leadership in Sciencesof Education and Lifelong Learning)».

Το Π.Μ.Σ. έχει εγκριθεί από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. με το υπ' αριθμ. πρωτ. 60181/Ζ1/16.04.2019 έγγραφο.

Η σχετική πρόσκληση αναμένεται να δημοσιευτεί το προσεχές διάστημα.

Επιπλέον πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε στο συνημμένο έντυπο.