ΕΠ - Συμμετοχή φοιτητή του Τμήματος ΕΠ στο πρόγραμμα Seeds for the Future της HUAWEI


Ο Όμιλος Huawei, κορυφαίος παγκόσμιος προμηθευτής Τεχνολογικών Λύσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ICT), επέλεξε, για δεύτερη φορά εφέτος, φοιτητή του Τμήματός μας προκειμένου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Seeds for the Future

Στη φετινή αποστολή στην Κίνα, την οποία θα συνοδεύσει στέλεχος της Huawei Ελλάδος, και θα απαρτίζεται από 10 φοιτητές/τριες διαφορετικών Ελληνικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων,  συμμετέχει η δευτεροετής φοιτήτρια του Τμήματός μας Φιλίτσα-Ιωάννα Κουσκουβέλη του Ηλία.