Ο GDPR ένα χρόνο μετά την 25η Μαΐου 2018


Ο GDPR ένα χρόνο μετά την 25η Μαΐου 2018

Ημερομηνία Έναρξης
2019-05-29 17:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2019-05-29 20:00:00

     Ο GDPR ένα χρόνο μετά την 25η Μαΐου 2018

 

Το Δ.Π.Μ.Σ. "Δίκαιο και Πληροφορική" διοργανώνει την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ε.Ι.Π.) του Τμήματος Μακεδονίας της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.), επιστημονική εκδήλωση με τίτλο: «Ο GDPR ένα χρόνο μετά την 25η Μαΐου 2018», με την συμμετοχή εξειδικευμένων επιστημόνων και στελεχών επιχειρήσεων.

Είσοδος ελεύθερη
Ωρα προσέλευσης: 17:00-17:30