Προκήρυξη Εκλογών Ανάδειξης Εκπροσώπου ΕΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος


Προκήρυξη Εκλογών

Ανάδειξης Εκπροσώπου ΕΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος για το διάστημα από 1/9/2019 έως 31/8/2020 

και

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκλογή εκπροσώπου ΕΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος 

Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 ώρα 11:00

αίθουσα 335 - 3ος όροφος - κτίριο ΚΖ