Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων στη Συνέλευση Τμήματος


       ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη  Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 

για το χρονικό διάστημα από 1-9-2019 έως 31-8-2020

από το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών καθώς και το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα.

 

Ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η Παρασκευή 28  Ιουνίου  2019 και ώρα από 11:00 έως 13:00   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, κτίριο ΓΔ’  5ος όροφος,  του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.