Επίσκεψη της Επιτροπής Εξωτερικής Πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


Αξιότιμα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, 

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την εβδομάδα 17-21 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί  η Επιτόπια Επίσκεψη της Επιτροπής Εξωτερικής Πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας  στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Η επίσκεψη θα λάβει χώρα στις 19 και 20 Ιουνίου και θα περιλαμβάνει συναντήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων με τις Πρυτανικές Αρχές, τα μέλη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος (ΜΟ.ΔΙ.Π), τους Κοσμήτορες, Προέδρους και εκπροσώπους ΟΜ.Ε.Α., τους  Διευθυντές και Προϊσταμένους των Κεντρικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, εκπροσώπους φοιτητών των τριών κύκλων σπουδών, απόφοιτους και συνεργαζόμενους εξωτερικούς φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. 

Σκοπός του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας είναι η επίτευξη υψηλής ποιότητας  λειτουργία του Ιδρύματος, η συνεχής βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου καθώς και η βέλτιστη απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές και τις κατευθύνσεις της ΑΔΙΠ.  

 

 Από το Γραφείο της ΜΟ.ΔΙ.Π.

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font